Prodaja mašina za samouslužno kupanje pasa

Uslovi korišćenja

1. Uvod

1.1 Ova pravila i uslovi korišćenja regulišu Vašu upotrebu našeg internet portala.

1.2 Ova pravila i uslovi korišćenja su sastavljena u skladu sa važećim Zakonima Republike Srbije i to prema:

a. Zakonu o elektronskoj trgovini Republike Srbije "Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 95/2013

b. Zakonu o oglašavanju Republike Srbije "Sl. glasnik RS", br. 6/2016

c. Zakonu o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije "Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US

d. Zakonu o trgovini Republike Srbije "Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013

e. Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije "Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012

1.3 Korišćenjem našeg internet portala, prihvatate ove uslove u potpunosti; shodno tome, ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima korišćenja ili bilo kojim delom ovih pravila i uslova, ne smete koristiti naš internet portal.

1.4 Mi nismo u obavezi da obavestimo svakog korisnika ponaosob o ovim pravilima i uslovima korišćenja, izuzev poštovanja tačke 13. stav 1, 2 i 3 ovih pravila i uslova korišćenja.

1.5 Morate imati najmanje 18 godina da biste koristili naš internet portal; korišćenjem našeg internet portala, pa samim tim prihvatanjem ovih pravila i uslova korišćenja, garantujete nam da imate najmanje 18 godina. Ukoliko imate manje od 18 godina, možete koristiti naš internet portal isključivo uz nadzor ili odobrenje roditelja ili staratelja.

1.6 Naš internet portal koristi „kolačiće“; prihvatanjem ovih pravila i uslova korišćenja, slažete se sa našom upotrebom kolačića u skladu sa odredbama naše politike privatnosti.2. Autorska prava

2.1 Svetpasa.com (c) 2019. sva prava zadržana.

2.2 U skladu sa izričitim odredbama ovih uslova:

a. mi, zajedno sa našim saradnicima, posedujemo i kontrolišemo sva autorska prava i drugu intelektualnu svojinu na našem internet portalu, kao i materijal na našem internet portalu, i

b. sva autorska prava i prava na intelektualnu svojinu na našem internet portalu su rezervisana.3. Licenca za korišćenje našeg internet portala

3.1 Možete:

a. pregledati sadržaj našeg internet portala u internet pregledaču (web browser)

b. da preuzimate stranice našeg internet portala za keširanje podataka u internet pregledač

c. da štampate stranice sa našeg internet portala

3.2 Osim ako to nije izričito dopušteno članom 3.1, drugim odredbama ovih pravila i uslova korišćenja ili u pisanoj formi dozvoljeno od strane svetpasa.com, ne smete da preuzimate bilo koji materijal sa našeg internet portala ili da sačuvate isti na računar ili prenosivi uređaj.

3.3 Naš internet portal možete koristiti isključivo u svoje lične ili poslovne svrhe. 3.4 Osim ako je to izričito dozvoljeno ovim pravilima i uslovima korišćenja, ne smete uređivati ili na bilo koji drugi način menjati bilo koji sadržaj ili materijal na našem internet portalu.

3.5 Osim ako posedujete ili kontrolišete relevantna prava na određeni materijal, ne smete:

a. objavljivati materijal sa našeg sajta na druge medije, uključujući i druge internet portale ili stranice;

b. prodavati, iznajmljivati ili licencirati materijal sa našeg internet portala;

c. javno prikazivati bilo koji materijal sa našeg internet portala;

d. koristiti materijale sa našeg internet portala u komercijalne svrhe; ili

e. redistribuirati materijal sa našeg internet portala

3.6 Bez obzira na član 3.5 ovih pravila i uslova korišćenja, možete redistribuirati naše biltene, članke ili oglase u štampanoj ili elektronskoj formi.

3.7 Zadržavamo pravo ograničenja pristupa delovima našeg internet portala ili celokupnom portalu, po našem nahođenju; ne smete zaobilaziti, niti da pokušate da zaobiđete bilo kakve mere ograničenja pristupa na našem internet portalu.4. Prihvatljiva upotreba

4.1 Ne smete:

a. koristiti naš internet portal ili naš registrovani domen na bilo koji način koji uzrokuje ili može uzrokovati štetu, otežati rad ili dostupnost našeg internet portala;

b. koristiti naš internet portal na bilo koji način koji je nezakonit, nelegalan, nemoralan, lažan ili štetan u bilo kojoj nezakonitoj, nelegalnoj, nemoralnoj, lažnoj ili štetnoj nameri ili delatnosti.

c. koristiti naš internet portal da kopirate, čuvate, prenosite, šaljete, koristite, objavljujete ili distribuirate bilo koji materijal koji sadrži (ili je povezan sa) računarske viruse, spyware, malware ili neki drugi zlonameran softver.

d. da sprovodite bilo kakve sistematske ili automatske aktivnosti prikupljanja podataka sa našeg internet portala bez naše izričite pismene saglasnosti.

e. da pristupate ili na bilo koji drugi način uspostavljate vezu sa našim internet portalom pomoću softverskih robota ili drugih automatizovanih sredstava, osim u svrhu indeksiranja za potrebe internet pretraživača

f. da koristite podatke prikupljene sa našeg internet portala za potrebe direktnog marketinga (uključujući e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing i direktnu poštu)

g. da kontaktirate oglašivače na našem internet portalu, direktno ili indirektno, radi prodaje ili promovisanja robe, usluga ili bilo čega drugog, osim kupovine robe ili usluga oglašivača.

4.2 Morate garantovati da su sve informacije koje nam dostavljate putem našeg internet portala, ili na drugi način, a u vezi sa našim internet portalom, istinite, tačne, aktuelne, potpune i da ne dovode u zabludu.5. Korišćenje u ime organizacije

5.1 Ukoliko koristite naš internet portal ili se izričito slažete sa ovim pravilima i uslovima korišćenja u toku ili za potrebe poslovnog ili drugog organizacionog projekta, oboje se slažete:

a. Vi, lično, i

b. osoba, firma, kompanija ili drugi oblik pravne forme uključen u zajednički projekat sa ovim pravilima i uslovima korišćenja, i pod ovim okolnostima, upućivanje na „Vas“ u ovim pravilima i uslovima, odnosi se na obe strane, Vas lično i relevantnu osobu, firmu, kompaniju ili drugi oblik pravne forme.6. Registracija i korisnički nalozi

6.1 Da biste bili kvalifikovani za otvaranje korisničkog naloga na našem internet portalu, morate biti rezident Republike Srbije ili imati prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

6.2 Možete besplatno registrovati korisnički nalog na našem portalu tako što ćete popuniti i podneti obrazac za registraciju naloga istom, te klikom na verifikacioni link koji će Vam biti poslat na unetu e-mail adresu, potvrditi Vaše članstvo.

6.3 Ne smete dozvoliti ni jednoj drugoj osobi da koristi Vaš korisnički nalog kako bi pristupio našem internet portalu; kao registrovani korisnik našeg internet portala, odgovorni ste za čuvanje ličnih poverljivih informacija vezanih za Vaš nalog, poput korisničkog imena i lozinke, te prihvatate odgovornost za sve aktivnosti i događaje koji nastanu na Vašem korisničkom nalogu, pod Vašom lozinkom.

6.4 Obavezujete se da ćete nas, ukoliko sumnjate u neautorizovano korišćenje Vašeg naloga, odmah obavestiti o tome.

6.5 Ne smete koristiti bilo koji drugi korisnički nalog osim svog, za pristupanje našem internet portalu, osim ako nemate ovlašćenje za to.7. Zaštita privatnosti

7.1 Naš internet portal ima proaktivan pristup zaštiti privatnosti i preduzeli smo neophodne korake radi zaštite privatnosti korisnika. Iako imamo pristup svim informacijama koje ste ostavili na našem portalu, prikupljamo i koristimo samo one koji su relevantni i potrebni za naše poslovanje, za informisanje i obaveštavanje korisnika, radi održavanja i podizanja kvaliteta usluge, kao i optimalnog korisničkog iskustva.

7.2 Svi podaci se čuvaju u strogo kontrolisanim uslovima i dostupni su samo zaposlenima na našem internet portalu, odnosno licima zaduženim za tehničko održavanje našeg portala, koji su se obavezali na poštovanje načela zaštite privatnosti.

7.3 Garantujemo da osetljive informacije i podatke o korisnicima našeg internet portala nećemo ustupati trećim licima, iz bilo kojih razloga, osim u slučaju povrede Zakona Republike Srbije, a tada ce biti dostavljeni na zahtev nadleznim organima.8. Otkazivanje i suspenzija korisničkog naloga

8.1 Mi možemo:

a. da izmenimo podatke na Vašem korisničkom nalogu;

b. privremeno suspendujemo Vaš korisnički nalog; i/ili

c. da otkažemo (permanentno ugasimo) Vaš korisnički nalog u bilo kom trenutku, po našem nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, uz Vaše pravo na povraćaj novca ukoliko ste nam neku uslugu platili i to srazmerno periodu koju je preostao do isteka plaćene usluge.

8.2 Vi možete otkazati svoj nalog na našem internet portalu (koristeći kontrolnu tablu). Ukoliko samoinicijativno otkažete svoj nalog, nećete imati pravo na bilo koji povraćaj novca ili nadoknadu.9. Oglašavanje i reklamiranje

9.1 Naš internet portal nudi usluge besplatnog objavljivanja oglasa, kao i dodatne mogućnosti pri objavljivanju oglasa koje se plaćaju, a koji podrazumevaju isticanje oglasa.

9.2 Možete postaviti oglas na našem portalu samo ako imate registrovan korisnički nalog.

9.3 Kao registrovanom korisniku, omogućeno Vam je da izmenite sadržaj Vašeg oglasa i nakon objavljivanja istog.

9.4 Oglasi postavljeni na naš internet portal moraju biti istiniti, precizni i pošteni u svim pogledima.

9.5 Oglasi objavljeni na našem internet portalu moraju biti postavljeni u odgovarajuću kategoriju ili kategorije.

9.6 Oglasi objavljeni na našem internet portalu ne smeju biti za bilo kakav proizvod ili uslugu koji:

a. krši bilo koji Zakon ili propis Republike Srbije

b. narušava prava trećih lica na intelektualnu svojinu ili druga zakonska prava; ili

c. može uzrokovati delovanje protiv bilo kog lica u bilo kojoj jurisdikciji i prema svim važećim Zakonima Republike Srbije.

9.7 Oglasi objavljeni na našem internet portalu ne smeju biti za bilo kakav proizvod ili uslugu koji je, ili se dovodi u vezu sa:

a. Mucenjem, zlostavljanjem, ubijanjem zivotinja ili bilo kojim nehumanim postupkom prema istima.

b. drogom, narkoticima, steroidima ili kontrolisanim supstancama

c. opscenim, nepristojnim, pornografskim ili seksualno eksplicitnim materijalima

d. hladnim ili vatrenim oružjem

e. municijom za bilo koje oružje

f. stvarima koje podstiču ili olakšavaju krivična dela

g. stvarima koje podstiču ili olakšavaju povredu bilo kojeg prava nad intelektualnom svojinom

h. savetima, uputstvima ili drugim informacijama koje bi mogle da prouzrokuju bolest, povredu, smrt, gubitak ili štetu bilo koje vrste.

9.8 Prihvatanjem ovih pravila i uslova dajete nam ne ekskluzivnu licencu, koja ne podleže autorskim pravima, da objavimo Vaš oglas na našem internet portalu, da kopiramo, izmenimo i skladištimo isti, uz naše pravo na pod-licenciranje Vašeg oglasa.

9.9 U obavezi ste da redovno ažurirate svoje oglase putem našeg interfejsa, odnosno morate obrisati ili na drugi način obeležiti reklame ili informacije koje su prestale biti relevantne za ostale korisnike/posetioce našeg portala (na primer, ukoliko oglašeni proizvod/i ili usluga nisu više dostupni za prodaju).

9.10 Oglasi postavljeni na naš internet portal ne prolaze kroz proveru i odobrenje administratora; sadržaj postavljenih oglasa se pregleda nasumično ili po prijavi korisnika koji je primetio ili sumnja na nepravilnosti u oglasu.

9.11 Bez prejudiciranja naših drugih prava i obaveza pod ovim pravilima i uslovima korišćenja, zadržavamo pravo da, bez prethodnog obaveštenja, uklonimo oglas koji krši ova pravila i uslove.

9.12 Naš internet portal nudi uslugu reklamiranja pravnih lica, preduzetnika i registrovanih organizacija, u vidu reklamnih banera na više lokacija na našem internet portalu.10. Trgovina između korisnika

10.1 Internet portal svetpasa.com ne posreduje, niti na bilo koji način učestvuje u trgovini ili realizaciji dogovora između korisnika, te neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu prilikom trgovine između korisnika.11. Naknade za dodatne mogućnosti oglašavanja i reklamiranje

11.1 Dodatne mogućnosti oglašavanja, kao i cene tih mogućnosti, objavljene su na našem portalu

11.2 Cene reklamiranja na banerima dostupne su na upit ka korisnickom servisu

11.3 Svi iznosi navedeni u cenovniku uključuju PDV.

11.4 Plaćanje dodatnih usluga vrši se unapred, u skladu sa uputstvima na našem portalu, na stranici „Pomoć“.

11.5 Zadržavamo pravo izmena cena, bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

11.6 Izmena cena neće uticati na usluge koje su plaćene i čija realizacija je u toku; ni u finansijskom smislu, niti u sprovođenju plaćene usluge.12. Vaš sadržaj: pravila

12.1 Garantujete da će sadržaj koji objavljujete na našem internet portalu biti u skladu sa ovim pravilima i uslovima korišćenja.

12.2 Sadržaj koji objavljujete na našem internet portalu ne sme biti nezakonit, ne sme ugroziti zakonska prava bilo kojeg lica i ne sme uzrokovati pokretanje pravnog postupka protiv bilo koga i prema bilo kojem važećem Zakonu Republike Srbije.

12.3 Vaš sadržaj, koji i mi prenosimo i koristimo prema ovim pravilima i uslovima korišćenja, ne sme:

a. biti klevetnički ili lažan

b. biti opscen ili nepristojan

c. da vređa moralna prava ili vrednosti drugih fizičkih ili pravnih lica

d. da da se koristi za lažno sticanje poverenja

e. da ugrožava pravo na privatnost ili da krši Zakon o zaštiti podataka

f. bude neadekvatan i neproveren savet

g. da podstiče ili objašnjava izvršenje bilo kakvog krivičnog dela, niti da promoviše bilo kakve kriminalne aktivnosti

h. da izazove nepoštovanje bilo kojeg suda ili sudskog naloga

i. da podstiče mržnju ili diskriminaciju po bilo kom osnovu

j. da podstiče kršenje bilo kakve Ugovorne obaveze prema bilo kojoj osobi

k. prikazivati ili pozivati na nasilje

l. biti pornografski, seksualno eksplicitan ili sugestivan

m. biti lažan, netačan ili obmanjujući

n. sadržati savete, uputstva ili druge informacije koje bi mogle da prouzrokuju bolest, povredu, smrt, gubitak ili štetu bilo koje vrste

o. predstavljati neželjenu poštu (spam)

p. biti uvredljiv, varljiv, preteći, zlostavljajući, uznemirujući, antisocijalan, diskriminišući

12.4 Vaš sadržaj mora biti odgovarajući, tačan, u skladu sa opšteprihvaćenim standardima civilizovanog i moralno odgovornog ponašanja.13. Prijavljivanje zloupotrebe

13.1 Ukoliko primetite ili saznate o bilo kakvom nezakonitom sadržaju ili aktivnostima na našem internet portalu, koji krše ova pravila i uslove korišćenja ili bilo koji Zakon Republike Srbije, molimo Vas da nas o tome obavestite putem stranice „Kontakt“.14. Isključenje odgovornosti

14.1 Ne garantujemo niti zastupamo:

a. potpunost ili tačnost informacija objavljenih na našem internet portalu;

b. da je oglas ili materijal objavljen na našem internet portalu aktuelan i ažuriran; ili

c. da će naš internet portal ili bilo koja usluga u okviru našeg portala u svakom trenutku biti dostupna

14.2 Nismo dužni da pregledamo podatke, informacije ili materijal koji se skladišti na našem internet portalu ili koji smo učinili dostupnim, odnosno da istražimo i utvrdimo okolnosti koje su uzrokovale kršenje ovih pravila i uslova korišćenja ili Zakona Republike Srbije.

14.3 Zadržavamo pravo da prekinemo rad našeg internet portala, prekinemo ili izmenimo bilo koju ili sve usluge našeg internet portala, kao i da zaustavimo objavljivanje našeg internet portala, u bilo kom trenutku, prema našem ličnom nahođenju, bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja, te u nekom od navedenih slučajeva nećete imati pravo na bilo kakvu kompenzaciju, nadoknadu ili isplatu druge vrste, sem povrata novca za unapred plaćenu uslugu, srazmerno broju dana preostalom do isteka te usluge.

14.4 Ovaj internet portal koristite na sopstvenu odgovornost; mi nismo, niti možemo biti odgovorni za eventualnu materijalnu ili nematerijalnu štetu koja nastane iz korišćenja portala ili njegovog sadržaja, direktno ili indirektno.

14.5 Nismo odgovorni za sadržaj elektronskim poruka razmenjenih između korisnika našeg portala, niti učestvujemo u bilo kakvim dogovorima između korisnika našeg portala.15. Varijacije i izmene

15.1 Ova pravila i uslovi korišćenja će biti povremeno revidirani; zadržavamo pravo na izmene ovih pravila i uslova korišćenja.

15.2 Revidirana pravila i uslovi korišćenja će se primenjivati na korišćenje našeg internet portala od datuma objavljivanja, koji će biti vidljiv iznad naslova „Pravila i uslovi korišćenja“.

15.3 Obavezujemo se da obavestimo naše korisnike o eventualnim izmenama ovih pravila i uslova korišćenja, putem e-maila, na adrese koje su ostavljene kao kontakt e-mail adrese korisnika.

15.4 Ukoliko se ne slažete sa izmenama u ovim pravilima i uslovima korišćenja, morate prestati sa korišćenjem našeg internet portala.16. Primena Zakona

16.1 Posetom internet portalu svetpasa.com saglasni ste da će se svi eventualni sporovi između Vas i nas, koji nastanu povredom ovih pravila i uslova korišćenja, rešavati u okvirima Zakona Republike Srbije, pred nadležnim sudom, čija nadležnost će biti utvrđena blagovremeno.17. Naši detalji

17.1 Ovaj internet portal je vlasništvo firme REFLEKTOR STUDIO

17.2 Možete nas kontaktirati:

a. poštom, na naznačenu adresu

b. koristeći kontakt formu na našem internet portalu